Utvandrarnas Väg

Ärade gäster!

Verksamheten i föreningen Utvandrarnas Väg är tills vidare vilande.

De enskilda aktörerna finns naturligtvis kvar, broschyren och kartan kan fortfarande laddas ner (se länk nedan). Mer information kan fås av: Dieter Dinkel, 0457-455 031 resp. Jan-Erik Ronneback, 0707-743 172 eller via info@utvandrarnasvag.se

_____________

Broschyr (pdf-fil 8,3 MB, nytt fönster)

Karta (jpg-fil 1,5MB, nytt fönster)Dear guests!

Please note that the work in our union ”The Emigrants Path” is in abeyance at present. But there’s still aktivity along the trail. For information you may download our folder and the map (see the links below) or kontakt us either by phone: Dieter Dinkel, 0046 457-455 031 or Jan-Erik Ronneback, 0046 707-743 172 or via e-mail: info@utvandrarnasvag.se

_____________

Folder (pdf-fil 8,3 MB, new window)

Map (jpg-fil 1,5MB, new window)